VI HJELPER APP-GRÜNDERE

med design, utvikling, prototyper og rådgivning

ASSISTANSE FOR APP-GRÜNDERE

Å hjelpe app-gründere er noe av det vi brenner aller mest for. Vi har kunnskaper om hva som skal til for å maksimere sjansene for å lykkes i konkurranse med tusenvis av andre apper.

VÅR EKSPERTISE
Strategi & Rådgivning

Våre konsulenter kan hjelpe deg med strategiske beslutning i forhold til funksjonalitet, prising, markedsføring, integrasjoner og andre kritiske aspekter ved utvikling av din app.

Prototyping & MVP

Ofte krever investorer at man må ha en prototype eller et Minimum Viable Product for at de skal gå inn med penger i app’en din. Vi har lang erfaring innenfor dette området som kan hjelpe deg med å raskt få opp en betaversjon for presentasjoner og pitcher.

Kostnad- & tidsestimat

Med en stor app-portefølje har vi veldig gode forutsetninger for å kunne gi både tids- og kostnadsestimater for din app ut i fra ønsket funksjonalitet og konseptbeskrivelse.

Hva kreves av deg?

For at vi skal ha et så godt utgangspunkt som mulig for en utviklende dialog rundt din app bør du:

  1. Ha en godt gjennomtenkt idé
  2. Ha delvis eller fullfinansiert kapitalbehovet ditt
  3. Ha eller planlegge å opprette et foretak
  4. Ha en ukuelig ståpåvilje

Kontakt oss

Work for Equity

Noen ganger ser vi såpass mye potensiale i et app-konsept at vi kan være villige til å bytte arbeidsinnsats mot eierandel i et AS. I slike tilfeller har vi 20% som minste eierandel og må ha et 20% forskudd på estimert kost ved igangsetting.

Ved scenarier som dette tar vi også en aktiv rolle i selskapets styre og bidrar med det vi kan best.

De gangene vi har gått for en slik løsning har vi blitt presentert en godt utarbeidet forretningsplan der både inntekts- og vekstpotensialet er analysert.
Det må med andre ord være lagt ned mer arbeid enn “jeg har en idé”.

Send forespørsel